Riskutbildning 1 och 2

Förutom introduktionsutbildning/handledarutbildning så finns det två ytterligare obligatoriska moment i trafikundervisningen, nämligen Riskettan och Trafikövningsplats.

Riskutbildning 1 är en fördjupad teoretisk utbildning om allmänna risker i trafiken, droger, trötthet etcetera.

Denna utbildning har vi varannan torsdag normalt mellan 13.10-16.30. Den måste bokas i förväg. Glöm inte att ta med giltig legitimation. Pris 700kr.

Datum för 2020 är:

18/5 (13.10), 4/6 (15.35), 18/6 (13.10) och 2/7 (13.10)

Riskutbildning 2, trafikövningsplats, kallar vi vardagligt för halkbanan och den sker i Uddevalla på Glimmingens motorbana. I samband med halkan kompletterar vi vår utbildning i Uddevalla (tre körlektioner) och kvällen innan kör vi omkörningsövning i grupp. Pris för trafikövningsplats, omkörning i grupp och lunch 2100kr.

Skicka epost till info@lysekilstrafikskola.se.

risk1_lysekilstrafikskola

Anmäl dig här

Inskrivning

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.