Utbildning B (Bil)

Vid all utbildning skapar vi ett utrymme som justeras under utbildningens gång och efter individuella behov och önskemål.

Vid intensivkurs gör vi en grovplan som sträcker sig två veckor fram. Saknar man tidigare erfarenhet rekommenderar vi att börja med tre veckor.

Bäst är givetvis om vi kan träffas innan utbildning och utifrån en praktisk körlektionlektion planera och uppskatta en framtid tillsammans. Kan handledaren medverka är det positivt.

All utbildning har att ta hänsyn till kunskap om trafik och de krav myndigheter ställer. Enskilda önskemål måste alltid ställas i relation till kunskapskrav och de ramar myndigheter ställer på oss tillsammans.

Inom denna kunskaps och formella ram gör vi vad vi kan för att hjälpa dig fram!

bil_lysekilstrafikskola

Anmäl dig här

Inskrivning

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.